Khớp trong tự thử nghiệm - tôi chỉ không thể ...

Tôi không cố gắng đưa cho bạn một viên đạn ma thuật, chỉ là một hướng dẫn chung. Tôi luôn luôn mở để nghe những gì bạn nói. Các liên kết trong bảng dưới đây là các trang sản phẩm của Amazon. Xin vui lòng cho tôi biết nếu tôi sai.

Đây là cùng một bài viết từ Amazon được sử dụng để xem xét các sản phẩm, vì vậy nó gần như giống hệt nhau. Nó đã được sử dụng trong một bài đánh giá gần đây cho một phiên bản mới, cải tiến của một sản phẩm cao cấp thực hiện chính xác những gì nó tuyên bố. Tôi đã tìm thấy liên kết Amazon cho sản phẩm được cải tiến và đưa ra đánh giá của riêng mình và đó là liên kết trên blog của tôi. Amazon cung cấp vận chuyển miễn phí trên các sản phẩm họ bán. Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể chia sẻ điều này với các đồng nghiệp của mình, để họ có thể thấy chất lượng của bài đánh giá trên Amazon. (Đối với những người quan tâm, tôi đã có thể tự mua các mặt hàng và không phải trả tiền cho chúng.) Đánh giá riêng của Amazon. Đánh giá này cũng được liên kết trên blog của tôi. Dưới đây là đánh giá về một cuốn sách về tập thể dục và sự nhanh nhẹn, mà tôi cũng đã mua qua Amazon. Nó cũng được liên kết với blog của tôi. Một trong những sản phẩm Amazon tôi đã mua cho cuốn sách tôi đã viết về sự nhanh nhẹn.

Các bài kiểm tra cuối cùng

ArthroNeo

ArthroNeo

Tiago Fuentes

ArthroNeo rõ ràng là một trong những lựa chọn thay thế tối ưu nhất để giảm đau khớp rất cụ thể, tại...

Flekosteel

Tiago Fuentes

Sản phẩm Flekosteel đã được chứng minh là lời khuyên nội bộ đúng đắn cho việc Flekosteel chung. Nhi...

Flekosteel

Flekosteel

Tiago Fuentes

Flekosteel hiện được coi là Flekosteel trong cuộc, nhưng sự phổ biến của nó đã tăng lên nhanh chóng...